Usnesení zastupitelstva č.13

Uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2

Číslo zastupitelstva: 21
č. 13
Ze dne 20.06.2022

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající Městskou částí Praha 16 a kupujícími OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1642/9, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 18 m2.

Zveřejněno: 28.06.2022 – Martina Stará ; Přečteno 278 x
Vytisknout