Usnesení zastupitelstva č.15

Uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Šilhánkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/3 o výměře 17 m2

Číslo zastupitelstva: 19
č. 15
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o koupi nemovité věci mezi prodávající MČ Praha 16 a kupujícím panem Jaroslavem Šilhánkem, Praha 5 – Radotín, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1138/3 v k.ú. Radotín o výměře 17 m2, na kterém se nachází stavba bez čp/če – garáž ve vlastnictví kupujícího. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 202 x
Vytisknout