Věž pro Radotín

Slavnostní otevření stálé expozice Radotína v Radotínské věži v Burglengenfeldu, 12.4.2014V partnerském městě Městské části Praha 16, bavorském Burglengenfeldu, stojí Radotínská věž. Nebyla nově postavena, jedná se o renovovanou památku – jednu ze čtyř zachovaných věží hradebního opevnění. Tři z nich byly propůjčeny partnerským městům – francouzskému Pithiviers, Johanngeorgenstadtu z bývalé NDR a českému Radotínu, aby se zde místním mohla představit.

K slavnostnímu předání druhé opravené věže, té pro Radotín, a současně i k otevření stálé expozice představující místním jejich české partnerské město, došlo v sobotu 12. dubna 2014. Za Prahu 16 věž převzali starosta Mgr. Karel Hanzlík, jeho zástupce Mgr. Miroslav Knotek, radní pro kulturu Ing. Petr Binhack a tajemník ÚMČ Praha 16 Ing. Pavel Jirásek, nechyběli ani tvůrci výstavy z řad letopisecké komise a učitelé ZUŠ, kteří pro burglengenfeldské přichystali na večer koncert. Místní starosta Heinz Karg, který toto jaro ukončuje po 24 letech (4 volebních obdobích) své působení ve funkci, se bohužel zúčastnit nemohl, zastoupil ho tedy jeho první zástupce Theo Lorenz a předseda partnerského spolku Radotín – Burglengenfeld Georg Tretter. Ti, spolu s dalšími, předali „klíče“ od opevnění přátelům z Radotína. Věž pro Radotín tak byla otevřena – i s výstavou uvnitř.

Dvě patra Radotínské věže zaplnili letopisci především velkoformátovými fotografiemi – to proto, že stejné prostory budou současně sloužit pro výuku umělecké školy. Nechybí zde ovšem ani samostatná expozice geologie.

Výstava s mottem "Radotín – místo a lidé" si slovy starosty Hanzlíka „neklade za cíl představit Radotín, jeho bezprostřední okolí, práci a zábavu jeho obyvatel v plné šíři. Je to jen jakási esence toho, co je pro Radotín charakteristické, čím jeho obyvatelé žijí, čím se baví a – to hlavně – má vzbudit v každém návštěvníkovi této historické věže přání a touhu jet toto místo, které je městskou částí Prahy, co nejdříve navštívit.“

Před večerním koncertem uspořádaným na radnici přišla chvíle pro velké díky Heinzi Kargovi za 22 let nejen oficiální, ale opravdu přátelské spolupráce, která trvá již od podpisu smlouvy a navázána byla ještě o dva roky dříve. Součástí díky byl i dar, který za starostu převzal Theo Lorenz. Nemalým dárkem bylo ovšem i samo vystoupení učitelů hudebního oddělení ZUŠ Klementa Slavického v čele se zástupkyní ředitele Zuzanou Procházkovou. Nechyběl ani Jan Matěj Rak, který v Radotíně vyučuje klasickou kytaru.

Snad bude stejně jako koncert ceněna i expozice – pak je šance, že se splní ambice jejích tvůrců a bude podnětem k návštěvě v Čechách.

více fotografií naleznete ve fotogalerii

Zveřejněno: 16.04.2014 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 6044 x
Vytisknout