Usnesení zastupitelstva č.26

Záměr prodeje pozemku parc.č. 2293 o výměře 8 m2 manželům Vladimírovi Kocourkovi, Praha 4 – Modřany a Zdeňce Kocourkové, Praha 5 – Radotín.

Číslo zastupitelstva: 19
č. 26
Ze dne 18.12.2017

s o u h l a s í

se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2293 v k.ú. Radotín o výměře 8 m2 vlastníkům pozemku parc.č. 2291 v k.ú. Radotín manželům Vladimírovi Kocourkovi, Praha 4 – Modřany a Zdeňce Kocourkové, Praha 5 – Radotín. 

Zveřejněno: 27.12.2017 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 220 x
Vytisknout