• Včera byla řeka na I. stupni

  30.05.2014 / Ve čtvrtek 29. května okolo 10 hodiny dopoledne dosáhla řeka Berounka v Berouně I. stupně povodňové aktivity. V Radotíně kulminovala přibližně v 18 hodin. Poté začala pomalu klesat a I. stupeň povodňové aktivity pominul.
 • Berounka pod dohledem

  29.05.2014 / Z důvodu intenzívních srážek na západě Čech je během čtvrtka 29. května předpokládán vzestup hladiny řeky Berounky na jejím dolním toku a dosažení I. stupně povodňové aktivity - bdělost - v Berouně.
 • 10 měsíců po povodni

  09.04.2014 / I s odstupem času od poslední povodně probíhají dokončovací práce na březích i v korytě Berounky. Radotínská radnice se navíc snaží o vybudování dalších ochranných opatření v nejpostiženějších lokalitách.
 • Povodňový fond splnil svou úlohu

  06.03.2014 / Poslední položkou převedenou na Povodňový fond Městské části Praha 16 byla částka z výtěžku dobrovolného vstupného na čtvrtý adventní koncert. Fondem tak od jeho založení 8. června 2013 "prošel" téměř milion korun.
 • Další pomoc postiženým povodní

  17.01.2014 / Městská část Praha 16 zajistila pro své občany, kteří byli postiženi v loňském roce červnovou povodní a splňovali stanovená kritéria, další finanční pomoc, tentokrát ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 • Zpráva o povodni

  14.10.2013 / Závěrečná zpráva o povodni v Městské části Praha 16 na řece Berounce a Radotínském potoce zpracovaná pro dny 31. 5. až 13. 6. 2013 shrnuje průběh záplav, provedená opatření, následky v zasažených oblastech a jejich odstraňování.
 • Povodňový účet rozdělen

  09.10.2013 / Radotínská radnice zahájila začátkem října výplatu příspěvku povodní postiženým. Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 žádá vlastníky nemovitostí o nahlášení potřebných údajů písemným podáním.
 • Příspěvek do povodňového účtu

  30.09.2013 / Do povodňového účtu Městské části Praha 16 přibyly další peníze, konkrétně 18 760 korun, a to díky "Soutěži úřednické zdatnosti", která se tentokrát konala v Radotíně. Proto měla nejen tradiční soutěžní, ale i silný charitativní náboj.
 • Podpora z povodňového účtu

  22.08.2013 / Rada Městské části Praha 16 schválila podmínky a kritéria pro přidělení finančních prostředků z povodňového účtu. Ti, jejichž nemovitost byla zasažena červnovou povodní, mají možnost získat finanční prostředky pro zmírnění škod.
 • Řeky klesají

  26.06.2013 / Podle posledních zpráv z Povodí Vltavy, s. p., se nepředpokládá další vzestup průtoku ani ve Vltavě - Malše je po kulminaci, mírně stoupá Nežárka a Lužnice, ale horní hok Sázavy již klesá. Průtok v Malé Chuchli je udržován do hodnoty 600 m3/s.