Usnesení zastupitelstva č.9

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. XVII/9/21 ze dne 22. září 2021 ve věci záměru směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16 z důvodu rozšíření předmětu směny

Číslo zastupitelstva: 20
č. 9
Ze dne 21.03.2022

r e v o k u j e 

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 16 č. XVII/9/21 ze dne 22. září 2021 ve věci záměru směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín o výměře 1359 m2 z celkové výměry 1530 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16, tak, že usnesení ruší a nahrazuje ho novým usnesením:

XVII/9a/21 s o u h l a s í  

se záměrem směny části pozemku parc.č. 3108/22 v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3108/22 o výměře 1338 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3105/6 v k.ú. Radotín označenou Geometrickým plánem č. 3921-192/2021 jako pozemek parc.č. 3105/9 v k.ú. Radotín o výměře 118 m2 a za pozemek parc.č. 3105/8 o výměře 393 m2 ve vlastnictví pana OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných nemovitých věcí ve prospěch Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 29.03.2022 – Martina Stará ; Přečteno 382 x
Vytisknout