Usnesení rady č.1483

STA + OMH - návrh plánu investičních akcí MČ Praha 16 na rok 2019 v rámci uplatnění požadavků na investiční dotace od MHMP

Číslo rady: 100
č. 1483
Ze dne 04.07.2018

rada  s o u h l a s í 

s návrhem plánu investičních akcí MČ Praha 16 na rok 2019 a s jeho zasláním dle požadavku Odboru rozpočtu MHMP na hl. m. Prahu.

Zveřejněno: 04.07.2018 – Vlasta Felčárková ; Přečteno 255 x
Vytisknout