Přidělené dotace 2024

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém zasedání dne 27. května 2024 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí.

Ta hodnotila všech 96 přijatých žádostí (tj. o 12 více než v roce 2023). Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena 23 žádostí, v 73 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 209 000 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži. Úsek školství, mládeže, TV a kultury Úřadu městské části Praha 16 nyní připravuje smlouvy o poskytnutí dotace – úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k jejich podpisu a převzetí. 

 
Zveřejněno: 07.06.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 61 x
Vytisknout