Ceník a storno poplatky Havelského posvícení 2024

POPLATKY

 • registrační poplatek 1200 Kč/oba dny pro řemeslné stánky (délka stánku do 5 m)
 • registrační poplatek 2000 Kč/oba dny pro stánky s občerstvením, nápoji a stánky s uzeninami (délka stánku do 5 m)
 • při přesáhnutí délky stánku 5m je navýšení registračního poplatku o 150 Kč/každý další m (max. délka 8 m)
 • poplatek za zábor veřejného prostranství 10 Kč/m2/den
 • registrační poplatek za zábor veřejného prostranství u dětských dílniček je 300 Kč/oba dny 
 • poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců potravinářského zboží a občerstvení 250 Kč/každý den konání akce/1 elektro přípojka
 • poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců nepotravinářského zboží 150 Kč/oba dny konání akce/1 elektro přípojka
 • poplatek za napojení k el. proudu přípojkou 400 V je 500 Kč/každý den konání akce/1 elektro přípojka
 • zapůjčení dobového stánku od MČ 650 Kč/oba dny

STORNO

 • 14. až 8. den před konáním Havelského posvícení 50 % z celkové částky
 • v týdnu před akcí 100 % z celkové částky zaplacené prodejcem 

Vyplněním Registračního formuláře a případnou úhradou poplatků prodejce stvrzuje, že se seznámil nejen s Provozním řádem a s výší poplatků a storno podmínkami, které respektuje.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo na úpravu Provozního řádu. Pokud tak učiní, je povinen zveřejnit změny na svých webových stránkách. Poslední změna a úprava Provozního řádu proběhla v srpnu 2023 na řádným zasedání Rady Městské části Praha 16, usnesení č. 240/2023 a 241/2023.

V případě změn a rizik spojených s organizací veřejných akcí, si pořadatel vymezuje právo, akci omezit, upravit či zrušit. 

Pořadatel má právo celou akci kdykoliv zrušit, bez možnosti nároku na náhradu škody.

Aktualizováno: 15.05.2024 – Lenka Firýtová ; Přečteno 12682 x
Vytisknout