Poplatky a storno 2020

POPLATKY

- registrační poplatek 700,- Kč/oba dny (délka stánku do 5 m)

- při přesáhnutí délky stánku 5m je navýšení registračního poplatku o 100,-Kč/každý další m (max. délka 8 m)

- poplatek za zábor veřejného prostranství 10,- Kč/m2/den

- zábor veřejného prostranství u dětských dílniček - bez poplatku

- poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců potravinářského zboží a občerstvení 100,- Kč/každý den konání akce/1 elektropřípojka

- poplatek za napojení k přívodu el. energie u prodejců nepotravinářského zboží 100,- Kč/oba dny konání akce/1 elektropřípojka

- poplatek za napojení k el. proudu přípojkou 400 V 300,- Kč/každý den konání akce/1 elektropřípojka

- zapůjčení dobového stánku od MČ 400,- Kč/oba dny

 

STORNO

- 14. až 8 den před konáním Havelského posvícení 50% z celkové částky

- v týdnu před akcí 100% z celkové částky zaplacené prodejcem

 

Vyplněním Registračního formuláře a případnou úhradou poplatků prodejce stvrzuje, že se seznámil nejen s Provozním řádem, Podmínkami prodeje, ale i s výší poplatků a storno podmínkami, které respektuje.

Pořadatel má právo celou akci kdykoliv zrušit, bez možnosti nároku na náhradu škody.

Zveřejněno: 23.04.2018 –Eva Kottková ; Přečteno 7963 x
Vytisknout