Personální složení kontrolního výboru

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  
 Člen  Černohorský František, PhDr.
 Člen  Harok Vojtěch, Ing.
 Člen  Martínek Jan, Mgr. 
 Člen  Novotný František, Ing.
 Člen Sluka Rudolf, Ing.
 Člen Šalom Jakub, Ing.
 Tajemnice  Ryvolová Lenka


Personální obsazení Kontrolního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 6 ze dne 17.12.2018

Zveřejněno: 07.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 13194 x
Vytisknout