Personální složení kontrolního výboru

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předsedkyně  Malátová Lucie, Ing., MBA
 Člen Jandečka Thomas
 Člen Krištof Viktor, Ing., MBA
 Člen  Novotný František, Ing.
 Členka Pikalová Ivana, Mgr.
 Člen Sladký Tomáš, Bc.
 Člen Staněk Kamil, Ing.
 Tajemnice  Ryvolová Lenka


  • Změna personálního obsazení Kontrolního výboru byla schválena usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 19 ze dne 24. dubna 2023. 
  • Personální obsazení Kontrolního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 5 ze dne 5. prosince 2022. 
Aktualizováno: 21.06.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 762 x
Vytisknout