Logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 16 (MAP III)

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023079
Období realizace
1.8.2022 - 30.11.2023
s podporou MŠMT v rámci
Výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území

Projekt MAP III. Praha 16 plynule navazuje na realizaci a výsledky projektu MAP I. a II. Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce na území správního obvodu Praha 16.

Zapojeny jsou tyto městské části správního obvodu Praha 16:
  • Městská část Praha 16,
  • Městská část Praha - Lipence,
  • Městská část Praha - Lochkov,
  • Městská část Praha - Velká Chuchle,
  • Městská část Praha - Zbraslav.
Aktuality týkající se projektu MAP III. Praha 16

12

Zveřejněno: 17.10.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2512 x
Vytisknout