Sběrný dvůr Praha - Radotín

Sběrný dvůr Praha - Radotín
Adresa: V Sudech 1488/2, Praha-Radotín (zobrazit adresu na mapě)
Telefon: 257 911 758
E-mail: dispecinkts@praha16.eu

Provozovatel: 

Technické služby Praha - Radotín 

Provozní doba: 

Sběrný dvůr v Praze-Radotíně bude na Velký pátek 19. dubna a na Velikonoční pondělí 22. dubna uzavřen. Naopak v sobotu 20. dubna bude sběrný dvůr otevřený podle běžného rozvrhu od 8.30 do 15 hodin. 

 Den Období letního času  Období zimního času 
 Pondělí  8.30 - 18.00 hodin 8.30 - 17.00 hodin 
 Úterý 8.30 - 18.00 hodin  8.30 - 17.00 hodin
 Středa 8.30 - 18.00 hodin  8.30 - 17.00 hodin
 Čtvrtek  8.30 - 18.00 hodin  8.30 - 17.00 hodin
 Pátek 8.30 - 18.00 hodin  8.30 - 17.00 hodin
 Sobota 8.30 - 15.00 hodin 8.30 - 15.00 hodin
 Neděle ZAVŘENO  ZAVŘENO
 O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH JE ZAVŘENO.  


 Odpad, který je možno ve sběrném dvoře odevzdat: 
 • papír,
 • dřevo
 • sklo, 
 • plasty, 
 • kovy, 
 • obaly od barev, motorový olej, rozpouštědla,
 • nábytek, zařízení domácnosti, 
 • odpad z údržby zeleně (větve, listí, tráva), 
 • potravinářské a jedlé oleje, 
 • elektrozařízení (ledničky, pračky, bojlery, televizory, drobné elektrospotřebiče, PC atp.), 
 • stavební suť (do 1 m3 měsíčně ZDARMA)
 • zářivky, výbojky, 
 • baterie, autobaterie, 
 • pneumatiky (25 korun/kus).

 Odpad, který není možno ve sběrném dvoře odevzdat: 

 • eternit, 
 • lepenka, asfalt, 
 • azbest, 
 • samostatné tonery do tiskáren. 

Režim využívání: zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy; vždy je nutno se prokázat platným občanským průkazem. 

Provozní řád Sběrného dvora Praha - Radotín (pdf, 2,3 MB)

Sběrný dvůr Praha - Radotín byl vybudován v roce 2005 využitím objektů areálu bývalého středního odborného učiliště strojírenského v blízkosti radotínské cementárny u křižovatky ulic K Cementárně a V Sudech.

 • Separovaný odpad je zde ukládán do označených velkoobjemových kontejnerů podle svého druhu. Velkoobjemové kontejnery jsou určeny především pro ukládání směsného stavebního odpadu, papíru a papírové lepenky, dřeva, kompostovatelného odpadu, kovů a objemného odpadu. Ve sběrném dvoře je možné odevzdat také sklo a plasty (do kontejnerů o objemu 1100 l).

 • Od fyzických osob jsou ve sběrném dvoře též přijímány nebezpečné odpady (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, chladící zařízení, barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory atd.), které jsou ukládány zvlášť do speciálních kontejnerů.

 • Sběrný dvůr v Radotíně je místem zpětného odběru použitých elektrozařízení a pneumatik.

 • Služeb sběrného dvora mohou využít všichni občané i drobní živnostníci s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy s tím, že uložení odpadu je pro občany bezplatné (výjimkou je poplatek za uložení pneumatik, případně většího objemu odpadu než 1 m3 odpadu za měsíc). Pro drobné živnostníky jsou služby sběrného dvora podle množství a druhu odpadu zpoplatněny. Toto opatření zabraňuje zneužívání bezplatných služeb dvora podnikateli, kteří produkují velké množství odpadu a mají povinnost odpad likvidovat na své náklady.
Sběrný dvůr v Praze-Radotíně
Aktualizováno: 15.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 44622 x
Vytisknout