Úsek kontroly

JménoFunkceTelefonE-mail
Gheorgheová Karolína kontrolní, tržní místa 234 128 410 karolina.gheorgheova@praha16.eu
Plichtová Šárka kontrolní, tržní místa 234 128 412 sarka.plichtova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Úřední hodiny Úseku kontroly
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. 

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, vyžaduje od podnikatele doklady o splnění těchto povinností
 • provádí šetření stížností a podnětů na úseku živnostenského podnikání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • z kontroly pořizuje protokol dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, vyřizuje případné námitky kontrolované osoby proti protokolu, projednává výsledky kontroly s podnikateli
 • na základě zjištěných skutečností ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
 • na základě zjištěných skutečností pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění, ukládá i jiné sankce v souladu s příslušnými právními předpisy
 • informuje jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních právních předpisů osobami, provozujícími činnost, která je předmětem živnosti
 • podává oznámení orgánům činným v trestním řízení při podezření z trestné činnosti pro neoprávněné podnikání
 • mapuje síť provozoven obchodu a služeb na území MČ
 • zahajuje a vede správní řízení, vede jejich evidenci
 • vede evidenci změny tržního řádu a provádí kontrolu tržních míst
 • organizuje stánkový prodej a výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství na povolených tržních místech na území MČ
 • spolupracuje při organizaci a dozoruje Farmářské trhy MČ a další kulturně společenské akce MČ
 • provádí kontroly vytipovaných skupin podnikatelů dle metodických pokynů MHMP
 • kontroluje dodržování povinností podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontroly způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 01.04.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 16103 x
Vytisknout