Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí kina Radotín s nástupem od 2. srpna 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 30. června 2021.

 (pdf, 787 kB)
Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená místostarostou Městské části Praha 16 Mgr. Miroslavem Knotkem vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
VEDOUCÍ KINA RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 2.8.2021
Platová třída: 8.

Popis pracovní činnosti:
  • řízení, vedení a kontrola organizační složky po stránce kulturní, propagační, personální i hospodářské, odpovědnost za řádné plnění úkolů a řádný chod provozu zařízení,
  • zajišťování prodeje vstupenek na programy kina, odpovědnost za vedení peněžní agendy včetně řádného zúčtování tržeb.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
Stanovené podmínky:
a) způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
b) vzdělání minimálně středoškolské s maturitou,
c) znalost práce s PC (Internet, MS Outlook, Microsoft Office, práce databázemi),
d) pracovní zkušenosti v oblasti kulturních aktivit d) řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič,
e) psychická odolnost, kreativita, samostatnost,
f) pečlivost, komunikační schopnosti a příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
  • praxe v oboru,
  • zkušenosti s vedením pracovního kolektivu, základní ekonomické znalosti,
  • znalost anglického nebo francouzského jazyka,
  • řidičské oprávnění skupiny B.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, 
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
g) přátelské prostředí menšího pracovního kolektivu organizační složky Městské části Praha 16.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) základní údaje o uchazeči (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis, kontaktní telefon, případně e-mail)
b) strukturovaný životopis,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) motivační dopis a písemně zpracovaná vlastní vize řízení Kina Radotín (personální obsazení, dramaturgické a technické zajištění, propagace),
f) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 30. června 2021 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Jiří Rydrych, tel.: 604 353 654

Praha 7. červen 2021

Mgr. Miroslav Knotek
místostarosta
Zveřejněno: 07.06.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 451 x
Vytisknout