Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2022

Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022.


Zveřejněno: 26.06.2023 – Kateřina Valínová ; Přečteno 642 x
Vytisknout