Úprava rozpočtu 2018

Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 byl v plném rozsahu schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XX/2018 dne 26.3.2018.

Usnesení zastupitelstva č. 5 
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018
Číslo zastupitelstva: 20

Ze dne 26.03.2018

1. schvaluje
úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 ve výši příjmů i výdajů +29.791,2 tis. Kč na celkovou výši příjmů a výdajů 160.217,2 tis. Kč.

2. stanoví
závaznými ukazateli rozpočtu hospodaření kapitoly (ORJ) ve výši schváleného rozpočtu hospodaření MČ Praha 16 včetně jeho dalších úprav.

3. pověřuje
Radu MČ Praha 16 k provedení rozpočtových opatření z důvodu použití nových příjmů poskytnutých na základě usnesení ZHMP nebo RHMP k úhradě nových výdajů a provedení rozpočtových opatření zajišťujících rozpočtově nezajištěné výdaje Městské části Praha 16.

 

 

Kompletní materiál upraveného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 zveřejněn na elektronické úřední desce MČ Praha 16, je též k dispozici na Odboru ekonomickém Úřadu MČ Praha 16, pracoviště nám. Osvoboditelů čp. 21 (přízemí č. dv. 3)

Zveřejněno: 10.04.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 387 x
Vytisknout