Záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1706/12 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 5. 2018 usnesením č. 1397/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 6. 2018 usnesením č. XXI/15/18.

záměr prodeje (pdf, 193 kB)

Zveřejněno: 02.07.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 269 x
Vytisknout