Záměr prodeje spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje spoluvlastnických podílů id. 3/5 pozemku parc.č. 1892/43 a 1892/45 v k.ú. Radotín, vzniklých dle geometrického plánu dělením pozemků parc.č. 1892/10 a 1892/14 v k.ú. Radotín, ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16, vlastníkovi staveb garáží na pozemcích postavených. Tento záměr prodeje byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 29. 8. 2018 usnesením č. 1512/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 19. 9. 2018 usnesením č. XXIII/15/18.

záměr prodeje (pdf, 228 kB)

Zveřejněno: 08.10.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 215 x
Vytisknout