Záměr směny spoluvlastnických podílů pozemků v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr směny spoluvlastnického podílu id. 20/48 pozemku parc.č. 944/5 v k.ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě nemovitostí MČ Praha 16 za spoluvlastnický podíl id. 12/48 pozemku parc.č. 945/4 v k.ú. Radotín. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 5. 2018 usnesením č. 1423/2018 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 18. 06. 2018 usnesením č. XXI/14/18.

záměr směny (pdf, 193 kB)

Zveřejněno: 02.07.2018 – Stanislava Rašková ; Přečteno 255 x
Vytisknout