Organizační struktura projektu MAP II. Praha 16

Organizační struktura MAP II, Praha 16

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II. Praha 16. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II. a odráží reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. Řídící výbor má celkem 9 členů, kteří zároveň tvoří zástupce dle povinného složení řídícího výboru. 

Složení řídícího výboru

 Zástupce/člen řídícího výboru  Jméno zástupce  Funkce 
 Realizátor projektu, zástupce zřizovatelů škol  Mgr. Miroslav Knotek  Místostarosta Městské části Praha 16 
 Zástupce vedení škol a učitelů,
 zástupce školních družin a školních klubů 
 Mgr. Zdeněk Stříhavka  Pedagog Základní školy Praha - Radotín 
 Zástupce zřizovatelů škol  Mgr. Zuzana Wildová  Radní, zastupitelka a členka školské komise
 Městské části Praha - Zbraslav 
 Zástupce RT MAP, zástupce rodičů  Kateřina Valínová, DiS. Vedoucí Odboru ekonomického 
 Úřadu městské části Praha 16
 Zástupce KAP Mgr. Bc. Filip Kuchař  Odbor školství, mládeže a sportu MHMP,
 vedoucí oddělení koncepce a projektů
 Zástupce základních uměleckých škol,
 zástupce neformálního vzdělávání 
 Mgr. Karel Nedoma Ředitel ZUŠ Zbraslav
 Zástupce Centra podpory projektu SRP, NPI ČR Jiří Dušek Konzultant MAP II, SRP, NPI ČR
 Zástupce vedení škol  Mgr. Jitka Krůtová Ředitelka Základní školy Praha - Lipence 
 Zástupce vedení škol  Bc. Lenka Korejčíková Zástupce ředitelky
 Mateřská škola Košík Zbraslav

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou založeny především na vzájemném předávání zkušeností a diskusi. Jedná se o ustálená seskupení aktérů vybraných z cílových skupin, která pracují formou pravidelných setkání. 

Činnost pracovních skupin je zaměřena na definování témat a priorit pro společné vzdělávání a také konzultace průběhu tvorby strategického rámce a MAP. 

Vedoucí pracovních skupin
 1. Pracovní skupina pro financování
  Vedoucí pracovní skupiny: Kateřina Valínová, DiS.

 2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  Vedoucí pracovní skupiny: Alena Schiebelová

 3. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
  Vedoucí skupiny: Mgr. Jolana Chovancová

 4. Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
  Vedoucí skupiny: Mgr. Ivana Motýlová

 5. Pracovní skupina pro polytechnické vzdělání
  Vedoucí skupiny: Mgr. Zdeněk Stříhavka, Mgr. Jitka Krůtová

Realizační tým 

 Pozice  Jméno zástupce  Tým 
 Hlavní projektový manažer  Bc. Lucie Albrechtová  Realizační 
 Finanční manažer  Ing. Ondřej Čemus  Realizační 
 Administrativní pracovník  Gabriela Chvátalová Realizační
 Administrativní pracovník Bc. Iveta Krejčí Realizační 
 Administrativní pracovník Jana Hejrová, DiS. Realizační
 Administrativní pracovník Bc. Petra Mrázková Realizační
 Metodik MAP Ing. Jana Holanová Odborný
 Koordinátor spolupráce/implementace  Ing. Iva Houserová Odborný

Nedílnou součástí realizace projektu MAP II. je stanovení priorit a potřeb jednotlivých zapojených škol. Do realizačního týmu projektu je za tímto účelem zvolen vždy jeden zástupce ze zapojených škol, který zodpovídá za interní komunikaci v rámci pedagogického sboru a vedení školy. Výsledkem činnosti členů týmu pro podporu plánování při školách je vypracovat popis potřeb škol, který bude předán realizačnímu týmu MAP II. Praha 16 s cílem přenést potřeby jednotlivých škol do plánu v území MAP.


 Pozice  Jméno zástupce  Tým  
 Členové  týmu pro podporu plánování při školách  14 zástupců zúčastněných MŠ/ZŠ/ZUŠ Odborný
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Bc. Pavel Motlík  ZUŠ Radotín 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Věra Rohlíková  MŠ Radotín 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Dagmar Meisnerová  MŠ Lipence 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Bc. Vladimíra Schwabová  MŠ Lochkov
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Bc. Hana Hánělová, MBA  MŠ Matjuchinova 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová  MŠ Nad Parkem 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Jiří Kovařík  ZŠ Radotín
 Člen týmu pro podporu plánování při školách  Mgr. Jitka Krůtová  ZŠ Lipence 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Jolana Chovancová ZŠ Zbraslav 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Ivana Motýlová  ZŠ Velká Chuchle
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Karel Nedoma ZUŠ Zbraslav
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Alena Kučerová MŠ Velká Chuchle
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Mgr. Larysa Vursta Soukromá MŠ a ZŠ Petrklíč 
 Člen týmu pro podporu plánování při školách Bc. Kateřina Zwingerová Julinka - MŠ logopedická


Zveřejněno: 22.10.2019 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 28.12.2020 ; Přečteno 6343 x
Vytisknout