• MAP II. Praha 16 na počátku roku 2020

  08.04.2020 / Všechny základní, mateřské a základní umělecké školy zapojené do projektu MAP II. Praha 16, jejich zřizovatelé, či zástupci z řad rodičů dětí navštěvujících tato školská zařízení, již od samého počátku roku 2020 velmi aktivně pokračují v činnostech započatých v roce předchozím, jejichž cílem je především zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků.
 • Pozvánka na seminář pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Hudební činnost při osvojování češtiny jako druhého jazyka

  27.01.2020 / Místní akční plán II. Praha 16 zve pedagogy na 1. vzdělávací odpoledne, které bude věnováno semináři "Hudební činnost při osvojování češtiny jako druhého jazyka". Uskuteční se 10. února od 13 do 17 hodin v Mateřské škole Matjuchinova, v budově ELIŠKA, U Lékárny 592 v Praze-Zbraslavi.
 • Harmonogram setkání pracovních skupin projektu MAP II v lednu 2020

  06.01.2020 / V průběhu ledna proběhnou další setkání pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16 Radotín.
 • Vyhlášení výzev OP PPR ČR č. 54, 55 a 56

  07.12.2019 / Hlavní město Praha vyhlásilo celkem 3 výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačního programu – Praha pól růstu ČR.
 • Setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16 č. 2

  07.12.2019 / Druhé setkání členů pracovních skupin MAP II. Praha 16 Radotín proběhlo 28.11.2019 opět na půdě Úřadu městské části Praha 16 v Radotíně.  Pozvání na tuto akci přijaly i kolegyně z MAP II pro ORP Černošice, aby pohovořily o zkušenostech a přístupu k řízení projektu místního akčního plánování, a to v rámci celého území MAS Dolnobřežansko.
 • Konference projektu SRP

  22.11.2019 / Jana Holanová a Lucie Albrechtová se dne 7.11.2019 zúčastnily konference projektu SRP. Úvodem setkání byly představeny Aktivity Center podpory (CP) projektu SRP. Dále se na konferenci hovořilo o připravované výzvě MŠMT - Šablony III. Hlavním tématem však bylo Strategické plánování a řízení rozvoje vzdělávání
 • Učitelé z Finska, Anglie a Slovinska se inspirují v MŠ Nad Parkem

  06.11.2019 / Mateřská škola Nad Parkem se díky svým aktivitám a projektům stala jednou z mála školek, která získala mezinárodní partnery a zapojila se do projektu Partnerství Erasmus+.
 • Druhé setkání pracovních skupin MAP II. Praha 16

  29.10.2019 / Druhé společné setkání pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16 proběhne 28.11.2019 v 15 hodin v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 16. Účast na setkání potvrdila Mgr. Renata Hlavešová z MAS Dolnobřežansko o.p.s., která je současně koordinátorkou klíčových aktivit pro aktualizaci a implementaci MAP v daném území.
 • Setkání vedoucích pracovních skupin projektu MAP II. Praha 16

  22.10.2019 / První společná schůzka vedoucích pracovních skupin se konala 18. října 2019. V projektu MAP II. Praha 16 bude tedy fungovat pět pracovních skupin (pro matematickou a čtenářskou gramotnost, polytechnické vzdělání, finance a rovné příležitosti). Společná schůzka byla koncipována jako prvotní seznámení s principem práce pracovních skupin a představou jejich role v projektu.
 • Schůzka vedoucích pracovních skupin

  11.10.2019 / V pátek 18.10.2019 v 9.30 hod. se bude v zasedací místnosti na radnici Městské části Praha 16 (Václava Balého 23/3, Praha-Radotín) konat první schůzka vedoucích pracovních skupin a zástupců realizačního týmu projektu MAP II. Praha 16.
12