Oddělení dopravních agend

JménoFunkceTelefonE-mail
Jakubec Dušan Mgr. vedoucí oddělení dopravních agend dusan.jakubec@praha16.eu


Popis činnosti: 

  • provádí komplexní úkony v řízení o přestupcích dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, v souladu se Statutem a kompetencemi svěřenými vnitřními předpisy ÚMČ,
  • zpracovává a projednává dopravní přestupky ve správním řízení, 
  • vydává rozhodnutí ve věcech zadržení řidičského průkazu,
  • vydává rozhodnutí v žádostech o upuštění od výkonu zákazu činnosti,
  • posuzuje oznámení o dopravních přestupcích z hlediska vyloučení podezření ze spáchání trestných činů v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci,
  • při řešení přestupkové agendy spolupracuje s MHMP a obcemi s rozšířenou působností.
Zveřejněno: 23.02.2024 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 517 x
Vytisknout