Úsek vnitřní správy


Sídlo úseku: 
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku vnitřní správy
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • plnění organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů České republiky a Evropské unie 
 • plnění organizačně technických úkolů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů
 • přijímání oznámení o vstupu nadace do likvidace a oznámení o zrušení nadace
 • zrušování nadace, nařizování její likvidace a jmenování likvidátora
 • projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • metodická podpora všech pracovišť ÚMČ při projednávání přestupků podle zvláštních právních předpisů v rámci jejich agend
 • příprava souhrnných přehledů a statistik přestupků za ÚMČ jako celek
 • poskytování výpisů z evidence přestupků pro orgány činné v trestním řízení 
 • projednávání správních deliktů podle zákona o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb., v platném znění
 • projednávání podání občanů dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • projednávání žádostí o poskytnutí ochrany podle § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • vedení evidence válečných hrobů za správní obvod Praha 16
 • spolupráce s komisí letopiseckou – zajišťování výročních zpráv jednotlivých odborů a organizací
 • vedení agendy názvů ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov
 • kontrola stavu uličního značení a řešení závad s MHMP a vlastníky nemovitostí a zařízení
 • vyřizování žádostí o souhlas s použitím znaku a vlajky MČ včetně jejich předkládání RMČ
 • přijímání oznámení o pořádání akcí
 • vedení souhrnné evidence o stížnostech a peticích za MČ a ÚMČ jako celek
 • součinnost s vedením MČ a ÚMČ při vyřizování stížností a petic
 • vedení souhrnné evidence o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za MČ a ÚMČ jako celek
 • metodická podpora všech pracovišť ÚMČ při projednávání žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Potřebuji vyřídit

Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 01.06.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 19459 x
Vytisknout