Úsek matrik

JménoFunkceTelefonE-mail
Bartušková Jana matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 250 jana.bartuskova@praha16.eu
Čeřovská Ilona matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 249 ilona.cerovska@praha16.eu
Chlubnová Petra matrika, ověřování, státní občanství, Czech Point 234 128 248 petra.chlubnova@praha16.eu


Sídlo úseku

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Popis činnosti
  • komplexní výkon matriční agendy a agendy změny jména a příjmení
  • komplexní výkon státoobčanské agendy
  • vydává správní rozhodnutí na úseku matriční a státoobčanské agendy včetně změny jména a příjmení
  • spolupracuje s orgány soudů, státního zastupitelství, Policie ČR a orgánů státní správy při výkonu státní správy dotýkající se problematiky matriční a státoobčanské agendy
  • odborná poradenská a konzultační činnost pro občany
  • potvrzovací agenda (provádění identifikace, ověřování žádostí o výpisy z rejstříku trestů)
  • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • zajištění agendy občanských záležitostí pro MČ – vítání občánků, zlaté a diamantové svatby
  • obstarává kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT
  • zapisuje matriční údaje stanovené zvláštními právními předpisy do agendového informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím terminálu Czech POINT.
Potřebuji vyřídit
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 08.01.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 24139 x
Vytisknout