Akce v Radotíně v roce 2017

Přinášíme přehled (nejen) kulturních a sportovních akcí v Radotíně, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je Městská část Praha 16. 

V přehledu naleznete kromě městských akcí i ty, které pořádají jiné radotínské subjekty. Jde o základní harmonogram, do něhož budou v průběhu roku přibývat i další možnosti. Ty najdete v Kalendáři akcí. 

Termíny některých velkých akcí (např. Radotínské kolo Jardy Baráka) nejsou dosud jasné. Jakmile budou tyto informace dostupné, neprodleně je zveřejníme. 

Datum   Název akce
 10. února  XXII. Radotínský bál
 12. února  Únorové kácení kuželek - turnaj v klasických kuželkách *) 
23. - 26. února  POPAD (Pražská oblasti přehlídka amatérského divadla) 
25. února  Horymírova sváteční jízda Radotín - Neumětely & Masopust 
18. března  Vítání jara - Sanatorium 
19. března  O Radotínskou skleněnku - turnaj v kuličkách *)
 21. března  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
 23. dubna  Jarní zelené koule - turnaj v pétanque
22. dubna  Bezpečné jaro (od 13.30 do 17 hodin) 
 26. - 29. dubna  Memoriál Aleše Hřebeského v boxlakrosu
   13. května  Akce IZS (Integrovaného záchranného systému) 
13. května  Odemykání Biotopu 
       20. května  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Velké radotínské rodeo 
       27. května  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Velký dětský den
     3. června  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: XI. Královský průvod
   4. června  Na minigolf minimísto! 
- Pocta měsíci červnu při turnaji v minigolfu
 *)
 6. června  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
17. června  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: Radotínská neckyáda
9. července  Léto v Provence - turnaj v pétanque
10. září  Pétanquové loučení s létem + vrh koulí *)
16. září RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ:  Radotínské Burčákobraní 
19. září  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny"
7. října  Babí léto
14. - 15. října  RADOTÍNSKÉ PÁBENÍ: XX. Havelské posvícení
4. listopadu  Koncert přátelství
11. - 18. listopadu  Výstava kruhu radotínských výtvarníků
12. listopadu  Bowlingové kouloidní finále *)
 3. prosince  I. adventní koncert
 9. prosince Adventní koulování - turnaj v pétanque pro otužilé
10. prosince  II. adventní koncert
12. prosince  Čaj o třetí - Kulturní středisko "U Koruny" 
17. prosince  III. adventní koncert a Vánoční trh
26. prosince  Koncert Pražské mobilní zvonohry, ohňostroj

Pozn.: 
*) Součást 5. mistrovství Radotína 2017 v boulo/koulo disciplínách 

ZMĚNA TERMÍNU AKCÍ VYHRAZENA

Zveřejněno: 04.01.2017 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.12.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 8670 x
Vytisknout