Zimní údržba komunikací

Pro zimu 2023/2024 je v Radotíně připraven systém úklidu, který se v uplynulých letech osvědčil. Reflektuje ale některé změny, jimiž se liší od těch předchozích. Letošní novinkou je digitalizovaný plán zimní údržby. 

O většinu radotínských komunikací se starají Technické služby Praha – Radotín. Hlavní dopravní tepny má na starost Technická správa komunikací hlavního města Prahy, která si zadává jejich úklid. Dodavatelsky uklízejí Pražské služby, respektive subdodavatelská firma Prostor. Podle rozpisu od TSK se koordinuje údržba místních komunikací. Radotín tedy uklízí ty komunikace, které má svěřené do své správy prostřednictvím technických služeb. 

Oproti předchozí zimní sezóně dochází k úpravám v návaznosti na dokončené investiční akce. Zimní údržbu lávky přes Berounku i pro chodce a cyklisty z ulice Na Betonce do tunýlku u Rozmarýnu budou provádět radotínské technické služby. A to do doby, než dojde k převodu na hlavní město Prahu, potažmo na její servisní organizaci TSK. Obě lávky se budou uklízet v prvním pořadí.  Do systému zimního úklidu nově přibude údržba chodníku pod Kulturně komunitním centrem Koruna i před vstupem do železničního podchodu v ulici Na Betonce.

Na přípravných schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla jako každý rok připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu. Digitální interaktivní plán zimní údržby komunikací v Radotíně je k dispozici pod odkazem: https://mapy.praha16.eu.

Lepší kontrole úklidu napomáhá další webová aplikace. V on-line systému Sledování vozidel je u vybraných vozů možné zjistit, jestli se v dané lokalitě už uklízelo. Některá technika používaná při úklidu má GPS lokalizaci. V aplikaci tak jsou jízdní stopy viditelné přibližně 12 hodin zpětně. 

Systém úklidu se dělí podle důležitosti do tří kategorií:

  • 1. pořadí zahrnuje především přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim a vybrané chodníky hlavních komunikací. 

  • 2. v pořadí jsou ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. 

  • Poslední skupinu tvoří komunikace nízkého dopravního významu, které se v zimě neudržují. 

V případě většího množství napadaného sněhu jsou stanovena místa, kam bude sníh navážen. Technické služby mají připraveno zhruba 20 tun posypové soli a přibližně dvě tuny štěrku, který lze doplňovat podle aktuálních potřeb z dalších lokálních zdrojů. V oblasti CHKO nebo v lokalitách se zdroji pitné vody budou používány inertní materiály. Pro odklízení sněhu je k dispozici řada různých vozidel a tři pracovní skupiny. 

Městská část Praha 16 bude při zimní údržbě spolupracovat i s privátními subjekty jako jsou společnosti Českomoravský cement, František Vlk nebo nezisková organizace Etincelle, která zaměstnává lidi s mentálním hendikepem.

Kontakty:


Závady ve sjízdnosti vozovek, schůdnosti chodníků 
Digitální interaktivní plán zimní údržby: https://mapy.praha16.eu/

Sledování vozidel: http://vozidla.praha16.eu
Zveřejněno: 06.11.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1202 x
Vytisknout