Uzavírka cyklostezky u Místa u řeky

Od pátku 29.11.2019 do konce ledna 2020 je uzavřena cyklostezka od Místa u řeky k venkovní tělocvičně. Po vysazení přibližně 25 stromů pokračuje v této lokalitě úprava veřejného prostoru. Projekt, kterým radnice navazuje na úspěšný projekt Místa u řeky, zahrnuje ulici Nad Berounkou, prostor cesty kolem dnes už skautské klubovny až k plotu kolem biotopu.

Uzavřená cyklostezka a stavba opěrné zdi, 4.12.2019

V této etapě dochází k výstavbě opěrné zdi pod bývalým zahradnictvím. Zeď bude navazovat na stávající opěrnou zeď a bude končit přibližně na hranici zdi hřbitova. Opěrná zeď zabezpečí havarijní stav svahu a do budoucna zde dojde k nové výsadbě zeleně.

V druhé etapě, která bude pokračovat v roce 2020, dojde k úpravě komunikace Nad Berounkou, v místě již zasazených nových stromů. Nová alej navazuje na historickou alej kaštanů, která byla vysazena od vstupu na hřbitov v přímce na hranu kostela. Kolem nových stromů ve směru od klubovny ke kostelu bude vybudován mlatový podklad. Směrem k řece budou zasazeny do svahu v délce od klubovny k cestě dva žulové schody, které budou sloužit k posezení. Do budoucna počítá projekt s úpravou povrchu stávající ulice Nad Berounkou, tak, jak je udělán na začátku komunikace – z žulových kostek. V místě, kde se protíná zpevněná mlatová cesta s cestou od hřbitova dojde k rozšíření prostoru a umístění stromu a lavičky. Dojde i ke zrušení schodiště a zpevnění svahu a vyřešení dešťového svodu.


Ulice Nad Berounkou, nové stromy a příprava na rekonstrukci, 4.12.2019


Vloženo: 04.12.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 989 x
Vytisknout