Zimní údržba komunikací

I když je teprve první polovina listopadu, již probíhá příprava na zimní období, neboli Systému úklidu radotínských cest a chodníků pro zimní sezónu 2022/2023.

O většinu radotínských komunikací se starají Technické služby Praha - Radotín, hlavní dopravní tepny má však, stejně jako v jiných částech metropole, na starost Technická správa komunikací hlavního města Prahy, pro níž tuto činnost vykonávají Pražské služby a.s., potažmo firma Prostor. Podle rozpisu údržby od TSK se technickými službami plánuje údržba ostatních komunikací tak, aby práce na sebe navazovaly nebo probíhaly ve stejných lokalitách zároveň.

Na přípravných schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla jako každý rok připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu, k tomu seznam komunikací a umístění nádob na posypový materiál. Tyto podklady jsou kromě těchto webových stránek přístupné i na úřední desce v ulici Václava Balého.

Systém úklidu se dělí podle důležitosti do tří kategorií:

  • 1. pořadí zahrnuje především přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim a vybrané chodníky hlavních komunikací. 
  • 2. v pořadí jsou ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. 
  • Poslední skupinu tvoří komunikace nízkého dopravního významu, které se v zimě neudržují. 

V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro jeho svoz. Technické služby mají připraveno zhruba 20 tun posypové soli a přibližně dvě tuny abrazivního materiálu, štěrku, který lze doplňovat podle aktuálních potřeb z dalších lokálních zdrojů. V oblasti CHKO, v oblastech zdroje pitné vody a na vlakových přejezdech budou používány inertní materiály. 

Technické služby mají k dispozici až 9 různých vozidel a byly vytvořeny 3 skupiny na odklízení sněhu. Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů webová aplikace. Vybraná technická vozidla využívaná při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému „Sledování vozidel“ je možné 24 hodin denně zjistit, zda se již na tom kterém místě uklízelo (pak je zde stopa některého z vozů), nebo zda je lokalita teprve v úklidu. Jízdní stopy jsou viditelné zhruba za posledních 12 hodin. 

Oproti předchozí zimní sezóně dochází k úpravám v návaznosti na dokončené investiční akce, jako je křižovatka na náměstí Osvoboditelů a přilehlé chodníky, tunýlek u Rozmarýnu, výstupy z bezbariérových podchodů na nádraží a navazující chodníky, příjezdová cesta ke služebně Policie ČR a Vrážská ulice v oblasti protipovodňového opatření.

Důležité kontakty:

  • Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 257 015 440 (vozovky) a 257 015 310 (chodníky)
  • Dispečink Technických služeb Praha - Radotín: 603 212 287, e-mail: dispecinkts@praha16.eu
Plán zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16:
Zveřejněno: 14.11.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 1351 x
Vytisknout