Šárovo kolo se změní k nepoznání

Předáním staveniště a přípravnými pracemi (kácením náletové zeleně na likvidovaném valu) byla v Radotíně zahájena další stavba za desítky milionů korun. Vedle pohodlí pro občany zajistí také zlepšenou ochranu při povodních. Zahájení samotných stavebních prací je zhotovitelem plánováno na letošní jaro.

Sucho posledních čtyř let klame obyvatele střední Evropy a uspává je. Berounka poslední roky byla spíše velkým potokem než významnou českou řekou. Jak ale víme z let 2002 a 2013, stačí pár týdnů silných dešťů a pak je zaděláno na velké problémy. Z říčky se stane dravý proud, který nelítostně ničí vše v dosahu...

Jedním z nejpostiženějších míst v Radotíně při obou zmiňovaných povodních byla lokalita Šárova kola. Zatímco jinde je problémem voda zatápějící objekty, zde nejvíce ničí síla vodní masy v pravotočivém říčním oblouku – doteď jí stál v cestě jen starý hliněný val s nezabezpečenými vjezdy na pozemky. To se ale během příštích měsíců radikálně změní.

„Po dlouhých jednáních se zástupci Hlavního města Prahy se nám podařilo vyřešit velmi komplikovaný způsob financování,“ vysvětluje zpoždění zahájení akce starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Stavba zahrnuje novou splaškovou kanalizaci, obnovu vodovodního řadu, rozšíření komunikace, zcela nový chodník a hlavně opatření proti povodni.“

To poslední je klíčové, protože řešení tzv. dynamických účinků povodně (laicky řečeno zmírnění náporu a následků velké vody) bylo prvotním impulsem. Všechny další části se pak na to nabalovaly ve snaze realizovat jedinou stavbu a vše uskutečnit naráz. „Poslední přesun finančních prostředků stavby za 49 milionů korun bez DPH byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy v listopadu,“ dodává radotínský starosta.

Souběžně s tím probíhala na základě sdružené investice městské části a Pražské vodohospodářské společnosti a.s. soutěž na zhotovitele celé stavby, jejímž vítězem se stala společnost Čermák a Hrachovec a.s.

Další opatření proti povodni připravuje Městská část Praha 16 pro oblast Rymáně, zde je však nutné nejprve řešit odkup pozemků pro plánovaný protipovodňový val. Jednání s jejich vlastníky stále probíhají.

vyzaduji

Šárovo kolo v Praze-Radotíně - příjezdová komunikace k domům, bez chodníku pro pěší a cyklostezka v jednom. Vše v těsné blízkosti řeky Berounky; 11.1.2017

Zveřejněno: 11.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2534 x
Vytisknout