Radotín v proměnách času

Naučná stezka Radotín 
Zastávka č. 17 - Radotín v proměnách času (pdf, 1,6 MB)

Naučná stezka Radotín: Zastávka č. 17 - Radotín v proměnách času

Umístění tabule na portálu Mapy.cz:Naučná stezka Radotín. Zastávka č. 17: Radotín v proměnách časuNaučná stezka Radotín. Zastávka č. 17: Radotín v proměnách času

Dnešní náměstí Osvoboditelů bývalo nejpozději od středověku centrem rolnické obce obklopující Radotínský potok a významnou komunikaci, která až do novověku zprostředkovávala kontakt mezi Prahou a jihem země. Potok uprostřed návsi býval nevyzpytatelný a jen horní bohatší usedlosti nepodléhaly častým záplavám. Domky ve spodní části stávaly až do regulace v roce 1908 prakticky na březích potoka.

Na východní straně náměstí za potokem, v místech, kde právě stojíte, se nacházela chudší stavení, později výpravně přestavěná.

Původní náves se začala zvětšovat až s nástupem průmyslového věku a příchodem nových obyvatel. Prodlužovala se podél silnice na Lochkov a byla zvána Panskou podle lepších domků, zvláště na jedné straně budovaných. Na počátku 20. století došlo také na první zkrášlující prvky, byl zregulován potok, vysázen park.

Nejstarší podoba radotínské návsi na fotografii z Velkého háje na počátku 20. století
Nejstarší podoba radotínské návsi zachycená na fotografii z Velkého háje na počátku 20. století, krátce před regulací potoka a úpravou silnice
Foto: Archiv Jiřího Bárty

Legenda - mapa k tabuli č. 17: Radotín v proměnách času
Žufníčkovský grunt
Prostřední část náměstí, pohled na někdejší Žufníčkovský grunt, později objekt cementárny. Dnes je na místě budova pošty v rámci nového sídliště. Parková úprava z 60. let minulého století se sochou rudoarmějce
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Hlavní radotínské náměstí se nejprve jmenovalo Masarykovo, podle Jana Masaryka (mezi lety 1928—1952), přes náměstí Čs. armády (1952—1977) až konečně po připojení města k Praze dostalo současný název náměstí Osvoboditelů. Prostor, na kterém se nacházíme, postupně prošel radikální proměnou – po zbourání budov staré cementárny po jejím přesunu blíže k vápencovým lomům zde byl přes 20 let zanedbaný areál, který sloužil mj. jako skládka a vrakoviště.

1945: Satelitní snímek Radotína
1945: Satelitní snímek Radotína

1988: Satelitní snímek Radotína
1988: Satelitní snímek Radotína

V 80. letech 20. století byla zahájena sanace oblasti pro výstavbu nového sídliště. Každý z pětice věžáků má dnes 59 bytů ve 12 podlažích. Okolí domů ale zůstalo dlouho zanedbané.

1996: Satelitní snímek Radotína
1996: Satelitní snímek Radotína

Náměstí v 70. a 80. letech 20. století
Náměstí v 70. a 80. letech 20. století
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Teprve začátkem milénia se začal prostor více přibližovat lidem – vznikla nová dětská hřiště, sportoviště dostalo moderní povrch s umělou trávou, přibyl městský mobiliář, opraveny byly chodníky i schodiště a hlavně se zde vysadily nové stromy: například jeřáby oskeruše, morušovníky, lípy srdčité či jinany dvoulaločné.

ℹ️ Další stromy a keře zkrášlily Radotín

Vysazené stromy Gingko biloba na náměstí Osvoboditelů
V Radotíně bylo mezi lety 2018 a 2022 vysazeno přes 500 vzrostlých stromů, na snímku Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný)

Zveřejněno: 02.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1642 x
Vytisknout