Sport a místní oddíly

Naučná stezka Radotín 
Zastávka č. 4 - Sport a místní oddíly 
(pdf, 2,1 MB)

Naučná stezka Radotín: Zastávka č. 4 - Sport

Umístění tabule na portálu Mapy.cz: V roce 1953 byla veškerá tělovýchova v Radotíně spojena v TJ Spartak Radotín (kopaná, košíková, tenis, stolní tenis, kanoistika, odbíjená, hokej), o čtyři roky později byl založen turistický odbor, v roce 1958 pak oddíl zápasu. V roce 1961 byla v tzv. akci „Z“ zahájena výstavba nového stadionu s hledištěm pro zhruba 10 000 návštěvníků a krytou tribunou. Roku 1966 byl při Spartaku Radotín založen oddíl kulturistiky, který našel útočiště v budově sokolovny. Zde, ve skromných podmínkách, vyrostlo několik úspěšných sportovců.

Zásadní změna v uspořádání radotínských sportovních oddílů nastala na počátku devadesátých let. Roku 1991 požádali Sokolové úspěšně o vrácení majetku. Tak došlo 1.9.1991 k delimitaci a k rozpadu Spartaku Radotín. Oddíly využívající vnitřní a vnější prostory sokolovny zůstaly zastřešeny pod Sokolem (všestrannost, lakros, badminton, kulturistika), pod TJ Radotín se začlenily kopaná, softbal, nohejbal, kuželky, atletika a volejbal). V roce 1992 byla TJ přejmenována na RSK. Tenis a basketbal založily vlastní jednotu LTC. Zbývající sportovní oddíly si zřídily vlastní organizace (vodáci, turisté). Z RSK se v roce 2004 odštěpily oddíly fotbalu, atletiky a kuželek a nově utvořený sportovní klub těchto oddělených oddílů nese název Sportovní centrum Radotín (SC Radotín). Nynější Radotínský SK od roku 2004 sdružuje oddíly softbalu, volejbalu, nohejbalu, košíkovou a pétanque. Působí na dvou sportovištích, a to na beachvolejbalových, volejbalových a nohejbalových kurtech pod novým stadionem a na softbalovém (dříve fotbalovém) starém hřišti. 

V roce 2009 byla otevřena sportovní víceúčelová hala v místě starého stadionu. Hala splňuje všechny parametry pro špičkový sálový sport. V sezoně 2009–2010 se zde hrála i nejvyšší basketbalová soutěž Mattoni NBL (domácí hřiště zde měl Sokol Vyšehrad). Dělení haly umožňuje současně hrát tři sporty najednou, je zde také horolezecká stěna, sauna a ubytování. Sokolovna, víceúčelová hala, školní tělocvičny, hřiště s umělým osvětlením (lakrosové, fotbalové a softbalové), beachové a volejbalové kurty, tenisové kurty, kuželna, loděnice či atletická dráha vytvářejí výborné podmínky pro sportování v Radotíně. 

➡️ Sokol 
Byl prvním tělocvičným spolkem v Radotíně byl Sokol. K Tyršovým ideálům, k vlasteneckému heslu „Co Čech, to Sokol“, se přihlásili i zdejší obyvatelé a na ustavující valné hromadě byl 28. října 1888 založen Sokol Radotínský. 27. ledna 1889 byl zvolen starostou Václav Drchota, jinak též velitel Sboru dobrovolných hasičů. Nejprve se cvičilo v hostinci U České koruny, za letní cvičiště sloužila zahrada hostince nebo prostor za stodolou. V roce 1928 byla zřízena první tělocvična v bývalém cukrovaru, v tzv. elektrárenském svazu (čp. 49), kde vzniklo i letní cvičiště. V roce 1932 na pozemku mezi dnešními ulicemi Grafitová a Vykoukových vyrostla nová výstavná budova sokolovny, s velkým sálem, restaurací i venkovním hřištěm. 

Cvičení sokolů za stodolou Drchotova statku (1908)
Cvičení sokolů za stodolou Drchotova statku
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Hned od počátku se zde provozovala řada sportovních disciplín, míčovými hrami, gymnastikou a atletikou počínaje a fotbalem konče. Tak jako to ve třicátých letech 20. století bývalo běžné, na hřišti se pravidelně předváděla veřejná vystoupení v prostných cvičeních, jimž předcházel slavnostní průvod cvičenců v úborech. Průvod s vlastní hudbou šel vždy od nádraží obloukem přes skoro celou obec až k sokolovně. Radotínští sokolové se pravidelně a s nadšením jim vlastním zúčastňovali i celostátních sletů. 

Nová sokolovna byla postavena v roce 1932
Nová sokolovna byla postavena v roce 1932
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Činnost Sokola byla několikrát přerušena, v roce 1941 za protektorátu a po politických změnách v roce 1948. Po válce byla obnovena hned v květnu 1945, v období let 1950–1954 politické orgány určily pro tělovýchovnou organizaci názvy Sokol Kovocement, Sokol Kovo, Spartak Aero, Spartak Stavoloko, až se posléze ustálil název Dobrovolná sportovní organizace (DSO) Spartak Radotín. 

Sokolové roku 1914
Sokolové roku 1914
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Po roce 1989 se podařilo vzkřísit a obnovit tradici Sokola. V čele přípravného výboru za znovu založení TJ Sokol Radotín stál Ing. Vladislav Šimáček. Ten se také stal prvním starostou po více než čtyřiceti letech od roku 1948. V roce 2001 byl zvolen starostou Miroslav Knotek.
Pod hlavičku Sokola spadají oddíly badmintonu, gymnastiky, kulturistiky, lakrosu a všestrannosti.

  • Badminton 
Oddíl badmintonu vznikl v roce 1973. Po nesmělých začátcích brzy došlo k výraznému nárůstu výkonnosti v žákovské kategorii a v roce 1995 oddíl získal první titul Mistra republiky ve čtyřhře v kategorii mladších žáků, v roce 1997 následoval zisk prvního titulu Mistra republiky smíšených družstev žáků. Další zlom v činnosti nastal v roce 1998, kdy do oddílu přestoupila většina hráčů z prvoligového družstva dospělých TJ Meteor Praha, což umožnilo start radotínského družstva v nejvyšší republikové soutěži. Nastalo nejúspěšnější období v historii oddílu, kdy v kategorii dospělých družstvo A několikrát zvítězilo v 1. celostátní lize. Rovněž v mládeži byl mnohokrát dosažen titul Mistra republiky v soutěžích družstev žáků i dorostu. Dokončení nové sportovní haly v roce 2009 umožnilo začít intenzivně pracovat s mládeží přímo v Radotíně, oddíl zde založil badmintonovou přípravku.

  • Lakros 
Původní hra indiánského kmene Irokézů zakotvila v Radotíně na počátku osmdesátých let. Lacrosse Club Custodes Radotín (LCC) byl založen v září roku 1980, aby se tehdejší vedoucí turistického oddílu mládeže mohli zúčastnit ligy v jednoručním, tzv. českém, lakrosu. Původně to měl být jen název pro tým, ten se ale brzy osamostatnil a vznikl sportovní klub. Po pěti sezonách v českém lakrosu se klub přidal k několika dalším a s nimi založil celostátní soutěž v obouručním lakrosu. V roce 1987 se konal první ročník boxlakrosové ligy jako mistrovství ČR. V sezoně 1988 zdejší klub poprvé v historii ligu vyhrál.

V roce 1990 se LCC stal součástí Sokola Radotín, kde našel zázemí, které mu do té doby chybělo, a o dva roky později tu vybudoval vlastní hřiště. Od této chvíle se klub také začal věnovat mládeži. Dalším mezníkem byla sezona 2000/2001, podařilo kompletně zrekonstruovat hrací plochu a položit umělý trávník.

V dalších letech pak byly postaveny i tribuny, umělé osvětlení a mantinely osazeny tvrzenými skly. Rok 2001 je také letopočtem, kdy se z 8. ročníku přípravného předligového turnaje Memoriál Aleše Hřebeského stala mezinárodní událost – poprvé sem přijely týmy ze zahraničí (z USA, Německa a Japonska) a byl tak prvním boxlakrosovým turnajem na světě, kterého se zúčastnila mužstva z více než dvou zemí. 

Největší každoroční sportovní svátek v Radotíně, mezinárodní lakrosový
turnaj Memoriál Aleše Hřebeského, se po „covidové“ pauze vrátil v roce 2022. V konkurenci 20 týmů z celého světa zvítězili domácí LC Custodes (v červeno-bílo-modrých barvách)
Foto: Karel Mokrý
Největší každoroční sportovní svátek v Radotíně, mezinárodní lakrosový turnaj Memoriál Aleše Hřebeského, se po „covidové“ pauze vrátil v roce 2022. V konkurenci 20 týmů z celého světa zvítězili domácí LC Custodes (v červeno-bílo-modrých barvách)
Foto: Karel Mokrý
  • DTJ
Významnou sportovní organizací byla Dělnická tělocvičná jednota (DTJ), která byla založena v roce 1902. Její členové cvičili zpočátku v hostinci U Brüknera (později U Horymíra, čp. 72) a pak v hostinci U Bíšků, čp. 161. Ve dvacátých letech se cvičilo ve školní tělocvičně.

V roce 1925 založila DTJ velkou tradici házené, když se nejprve hrálo na fotbalovém hřišti a v roce 1930 u Berounky, v místě dnešního autoservisu. Od roku 1935 využívali házenkáři cvičiště Sokola a v roce 1940 škvárové hřiště RSK, protože za války směl Radotínský SK jako jediný vyvíjet svoji činnost, a tak pod něj přešel odbor české házené se všemi hráči i funkcionáři. 

V témže roce byl založen ještě oddíl ledního hokeje, pro který se připravovala lední plocha na hřišti kopané. Po válce se hrál hokej též na cvičišti u sokolovny. Kluziště však fungovalo jen za větších mrazů. Umělá ledová plocha zde nikdy nebyla. Činnost DTJ zanikla po roce 1945.

➡️ Radotínský sportovní klub – RSK zastřešuje oddíly basketbalu, pétanque, softbalu, volejbalu, kroužek lezení a nohejbal.
  • Basketbal 

Je jedním z tradičních sportů, který se v Radotíně hraje dlouhá desetiletí. V roce 2008 tomu bylo šedesát let, co muži Sokola začali v místní sokolovně hrát první rok oficiální soutěž v košíkové. V roce 1948 se družstvo mužů již oficiálně zúčastnilo soutěží. Utkání se hrála jak v sokolovně, tak i v případě příznivého počasí na venkovním hřišti, upraveném na cvičiště. Družstvo hrálo řadu let v nejvyšší soutěži Středočeského kraje a na domácí půdě bylo jen ojediněle poraženo. Po začlenění do TJ Spartak bylo upraveno a konstrukcí pro košíkovou vybaveno volejbalové sportoviště na pozemku tenisu. Hřiště v krásném prostředí bylo však málo využíváno.

Během sedmdesátých a osmdesátých let došlo k několika důležitým změnám, k přesunu do tělocvičny v základní škole a v roce 1975 k přeřazení do soutěží řízených Pražským basketbalovým svazem, majících mnohem vyšší sportovní úroveň, než tomu bylo ve Středočeském kraji. Asi nejúspěšnější období radotínského basketbalu nastalo v devadesátých letech minulého století.

Po sametové revoluci se dařilo vedle družstva mužů a žákovských týmů, vedených tehdejším tělocvikářem a dnešním starostou Karlem Hanzlíkem, rozšířit činnost opět o tým žen a žákyň. V kádru mužů začal pravidelně hrát nejlepší hráč české basketbalové historie Jiří Zídek st. a několik dalších hráčů se zkušenostmi z národní ligy. Výsledek na sebe nedal dlouho čekat a nejkvalitnější tým historie radotínského basketbalu v sezoně 1993–1994 vyhrál před B týmem USK Pražský přebor a měl možnost postoupit do 2. národní ligy. Po zvážení všech okolností, především časových možností hráčů, pro které basketbal znamenal především zábavu, se vedení rozhodlo účast v lize přenechat jiným.

Radotínský basketbal měl i tu čest, že v jeho dresu v roce 2007 vedle sebe nastoupili v oficiální soutěži hráčskou kariéru končící 63letý Jiří Zídek a jeho syn Jiří, první český hráč se zkušenostmi ze severoamerické NBA. 

  • Softbal

Na přelomu let 1978 a 1979 se pod Spartak Radotín začlenil nový sport – softbal, který patří k nejstarším a nejúspěšnějším oddílům tohoto sportovního odvětví v republice. Tým mužů se dlouhodobě účastní nejvyšší soutěže, kde pravidelně osazuje medailové pozice. V oddíle působí řada současných i bývalých reprezentantů a trenérů. Během let 2004–2009 došlo k nebývalému rozvoji, kdy vznikl oddíl žen A, který se úspěšně kvalifikoval a obstál v druhé lize, v roce 2007 ji vyhrál a postoupil rovněž do nejvyšší soutěže – 1. české softballové ligy žen. Bohužel v roce 2009 sestoupil do 2. ČSL. Výrazně posílila mládežnická juniorská a kadetská družstva, která se pravidelně umísťují na předních příčkách ve svých soutěžích.

Po zatravnění softbalového hřiště (na původním škvárovém fotbalovém) a vybudování umělého zavlažování v roce 2007 byl zaveden systém umělého osvětlení, takže hřiště patří svými parametry k nejlepším v republice. Na novém hřišti se A tým mužů vrátil na medailové pozice a do absolutní špičky českého softbalu. 

  • Volejbal 

Historie oddílu začíná na cvičišti cukrovaru v roce 1927, jako volejbalový odbor Sokola. Na fotografii prvního volejbalového družstva, kterou začíná oddílová kronika, je napsán rok 1929. Volejbal se hrál od roku 1933 na cvičišti nové sokolovny. Z kusých informací, které volejbaloví kronikáři posbírali od pamětníků, se dozvídáme, že v roce 1937 vyhrálo dívčí družstvo dorosteneckou Jungmannovu župu Sokola a že v padesátých letech hrálo družstvo mužů divizi a krajský přebor. V roce 1990 se rozdělil Spartak Radotín a volejbal se ocitl v nové TJ Radotín, od roku 1992 přejmenované na Radotínský SK. Rok 2005 je rokem prvního plážového volejbalu v Radotíně. Tři hřiště s jemným pískem si řada hráčů oblíbila stejně jako antuku a tráví tam podstatnou část léta. V zimě je nad těmito kurty stavěna nafukovací hala. S budováním hřišť na plážový volejbal zároveň zmizelo několik obludných skladišť a smetišť ve sportovním areálu a místo nich se objevil útulný domeček se sprchami a toaletami. 

➡️ Sport Centrum Radotín – SC Radotín je sportovní organizace, pod jejíž hlavičkou jsou sdruženy oddíly atletiky, fotbalu a kuželek. 
  • Atletika 
Prvopočátky radotínské atletiky jsou spojeny se vznikem Sokola, kdy se v rámci Tyršovy tělocvičné soustavy provozovaly běhy, skoky a vrhy. Toto období bohužel přerušila první světová válka. Po ní došlo k obnovení sportovních aktivit a v rámci sokolské atletiky se častěji než závody v jednotlivých disciplínách pořádaly závody ve vícebojích, většinou v kombinaci s gymnastikou. V roce 1927 byl pod DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota) založen atletický oddíl, který však měl jen krátké trvání. V roce 1939 byl založen atletický oddíl Sokola Radotín pod vedením Františka Rysa. Na cvičišti u sokolovny byla zřízena škvárová běžecká dráha s klopenými zatáčkami, doskočiště pro dálku, výšku i tyč a sektory pro kouli a disk. Avšak slibné období trvalo pouze do roku 1940, kdy byl Sokol zakázán. Po druhé světové válce byla činnost oddílu obnovena, ale opět jen na dva roky (1946–1947).

Pokračující výstavba stadionu, jež byla zahájena v roce 1961, byla hlavním podnětem pro založení atletického oddílu v rámci TJ Spartak Radotín. Stalo se tak v září 1963. Zakládajícími členy byli Luděk Mach, František Rys, Alois Šoufek a Karel Winkler. Radotínský oddíl propagoval atletiku v celém svém okolí a soustřeďoval zájemce z celé jižní poloviny okresu (Zbraslav, Komořany, Černošice, Dobřichovice, Stodůlky atd.). V roce 1965 oddíl získal 33 titulů přeborníků okresu a 44 překonaných okresních rekordů – 9 dospělých, 23 dorosteneckých a 12 žákovských. Oštěpař Luboš Rys se dokonce dostal s výkonem 58,84 m do dorostenecké reprezentace ČSSR. 

Rok 1967 byl pro radotínskou atletiku významný díky tomu, že mladší žák Jiří Männchen vyhrál populární Velkou Kunratickou. O rok později již počet okresních přebornických titulů dosáhl 51. Mladší dorostenec Jindřich Slanina vyhrál přebory ČSSR na 200 metrů. Na Velké Kunratické zvítězil ještě v roce 1972 mladší dorostenec Jaroslav Henych. V následujícím opět úspěšném roce mladší dorostenec Karel Blahovec vyhrál přebor ČSSR v běhu na 250 m překážek a Karel Winkler byl vyhodnocen mezi nejlepšími trenéry kraje. V té době se Spartak Radotín usadil kolem 7. místa v žebříčku pražských klubů a dokázal porazit i velké kluby s nesrovnatelně větší členskou základnou. V devadesátých letech se pomalu snížil počet akcí konaných na atletickém stadionu, protože škvára přestala být vyhledávaným povrchem. V roce 1999 dostalo alespoň rozběžiště pro dálku a výšku nový tartanový povrch.

V novém miléniu radotínské barvy skvěle hájila Martina Andrštová, když se stala v roce 2003 mistryní ČR v přespolním běhu a dva roky poté získala 2. místo na mistrovství republiky v běhu na 800 m. V roce 2010 byl na rovince před tribunou položen umělý povrch a atleti tak získali 110 metrů dlouhou šestidráhu.
  • Fotbal 
V roce 1916 vytvořili fotbaloví nadšenci sportovní kroužek a sehráli první skutečné utkání proti SK Viktorii Beroun s výsledkem 1:1. Tento první fotbalový kroužek se rozpadl v roce 1918, ale již téhož roku vznikl nový – Studentský SK, který během svého dvouletého trvání sehrál řadu utkání s různými soupeři. V roce 1920 jej vystřídal SK Radotín, který z neznámých důvodů zanikl v roce 1922. V témže roce byla ustavena Československá asociace fotbalová a jedním z jejích členů se stal i nově založený klub Radotínský SK (RSK). Teprve v roce 1928 bylo získáno škvárové tzv. „staré hřiště“, na kterém bojovali fotbalisté až do roku 1985. Od konce šedesátých let pak využívali i „nový“ městský stadion. Až do roku 1930 hráli radotínští fotbalisté pouze přátelská utkání. Poté se na výzvu tehdejší Středočeské fotbalové župy RSK přihlásili do nově vytvořeného mistrovství a byli zařazeni do V. třídy. Již v sezoně 1936/1937 se fotbalisté dostali do I. A třídy. Po skončení války se sportovní činnost rozběhla na plné obrátky a RSK si udržoval výkonnost na úrovni I. B třídy. V roce 1947 byla postavena dřevěná kantýna, posléze velmi populární hospoda Na Starém hřišti. 

Pohled na škvárové hřiště ve 30. letech minulého století. Dnes zde stojí moderní sportovní hala a softbalová aréna
Pohled na škvárové hřiště ve 30. letech minulého století. Dnes zde stojí moderní sportovní hala a softbalová aréna
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Po návratu radotínských odchovanců z povinné vojenské služby začal klub pod názvem Spartak Radotín v roce 1955 svoji doslova spanilou jízdu českým fotbalem: r. 1955 získal v I. B třídě první místo a postoupil do áčka, o rok později vybojoval titul Krajský přeborník Tyršova kraje a zajistil si postup do divize, v roce 1958 postoupil do II. ligy. Průměrné návštěvy byly okolo 3000 diváků na mistrovských utkáních a 600–800 diváků na pravidelných středečních přátelských. Po sestupu z druhé ligy došlo k výměně generací, hrála se divize až do sezony 1961/1962. A v jubilejním roce 1962 tým znovu postoupil do II. ligy. Mužstvo dokázalo v následujících dvou sezonách uhrát třetí místo v tabulce. Po pětiletém účinkování ve II. lize mužstvo v sezoně 1966/1967 sestoupilo do přeboru, poté v roce 1973 do divize, se kterou se rozloučilo v sezoně 1974/1975. V posledních letech je A mužstvo tradiční štikou pražského přeboru. 

Místní fotbalisté sehráli v roce 1945 zápas s K Slavia, v jejímž dresu nastoupil legendární Josef Bican (zcela vpravo)
Místní fotbalisté sehráli v roce 1945 zápas s SK Slavia, v jejímž dresu nastoupil legendární Josef Bican (zcela vpravo)
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

V Radotíně se až do roku 1976 hrál i dívčí fotbal, od podzimu 1975 ženská kopaná. Přelomovým rokem v historii zdejší kopané se stal rok 2006, kdy se podařilo vedení SC Radotín vybudovat z tréninkového škvárového hřiště moderní plochu s umělou trávou třetí generace. V roce 2009 bylo také rekonstruováno travnaté hřiště, které bylo vylepšeno o umělé zavlažování. V roce 2020 na hřišti vyrostla nová budova s kompletním zázemím pro sportovce i novou kuželnou.

➡️ Samostatně působí Tenisový oddíl - LTC
První dvorce byly vybudované v roce 1926 na louce u řeky Berounky, proti Matějovského ulici, v místech, kde je nyní autoservis. Práci několika nadšenců však mařil největší nepřítel tenisu v té době, řeka Berounka, která s neústupnou pravidelností každý rok na jaře při tání sněhu a odchodu ledů dvorce poničila.

V roce 1930 došlo k dohodě se Zbraslavským panstvím, které dalo zdarma k užívání pozemek u křižovatky ulic Výpadová a Šárovo kolo, kde se nalézají tenisové dvorce dodnes. Bohužel se o získání pozemku nezachoval žádný doklad, a tak po 63 letech, v roce 1993, uplatnila katolická církev vlastnické právo a klub platí za pozemek roční nájem. Od roku 1930 dosud členové klubu převážně vlastní prací, svými prostředky a s pomocí sponzorských darů vybudovali šest kurtů, cvičnou stěnu, klubovnu, zázemí správce, hygienická zařízení, studnu a zeleň dokreslující charakter sportovního a rekreačního prostředí. Rok 1939 znamenal nutnost legalizace činnosti tenisového klubu. Byly sepsány jeho stanovy a předloženy ke schválení a od té doby byl klub pod názvem LTK Radotín právoplatně uznán. Později byl vybudován i dvorec na volejbal a tento sport pak získal barvám LTK řadu úspěchů.

Na tenisových dvorcích v Radotíně hráli také známí hráči a hráčky, z nichž uvádíme např. v roce 1942 Jaroslava Drobného, československého reprezentanta a pozdějšího vítěze Wimbledonu. Úroveň tenisu postupně rostla. Od roku 1940 až dodnes si klub vychovává vlastní mládež, z níž velká část zůstává jako aktivní tenisté. V roce 1949 byl klub včleněn do TJ Sokol Radotín a dalším přechodem tělovýchovy na jednotlivé podniky a závody změnil oddíl název na TJ Spartak Radotín – ZRL. Touto změnou získal i značnou finanční podporu. Původní bouda - klubovna byla nahrazena zděnou klubovnou se vším zázemím. Největších oddílových úspěchů dosáhla MUDr. Eva Marková, která ale přestoupila do ligové Slavie Praha, kde po několik sezon patřila k absolutní špičce. V roce 1950 získala na Pardubické juniorce titul mistryně republiky v mladším dorostu do 16 let v singlu a společně s Jiřím Dostrašilem i titul v mixu. Ten získala opět v roce 1952 a o rok později vybojovala titul mistryně republiky v dámské čtyřhře. Do radotínského oddílu se posléze vrátila zpět.

Po katastrofální povodni v roce 2002 vznikl dvorec s novým umělým povrchem. Posledních 20 let je každou zimu nad kurtem č. 1 postavena nafukovací hala.
Zveřejněno: 01.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1526 x
Vytisknout