Centrum Koruna. Náměstí Osvoboditelů/CHKO Český kras

Naučná stezka Radotín 
Zastávka č. 5 - Centrum Koruna. Náměstí Osvoboditelů 
(pdf, 1,2 MB)

Centrum Koruna
Náměstí Osvoboditelů
Tabule CHKO Český kras


Naučná stezka Radotín - zastávka č. 5 - Centrum Koruna


Tabule č. 5: Centrum Koruna. Náměstí Osvoboditelů

Umístění tabule na portálu Mapy.cz:
 
➡ 
Centrum Koruna
Současný areál „Koruny“ je kulturně-komunitním centrem, které vzniklo teprve v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí celého areálu, jenž má dlouhou historii.

Původní číslo popisné 5 bylo Jarošovským gruntem vlastněným rychtářem a doklady o jeho historii sahají až do 16. století.

V roce 1826 koupil grunt František Drchota a další vlastnictví bylo po dlouhá desetiletí v rukou tohoto rodu a ku prospěchu obce: sídlo zde měli například radotínští dobrovolní hasiči či sokolové. Václav Drchota, radotínský rychtář zmíněný již na zastávce č. 2, nechal v roce 1876 postavit dům U České koruny, dnešní číslo popisné 44. Tento nový objekt „Koruny“ slouží od 1. ledna 1969 dodnes jako kulturní středisko.

Nové Kulturně-komunitní centrum Koruna vzniklo rozsáhlou přestavbou celého areálu. Prvním krokem byla výstavba nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče jako náhrada za budovu v havarijním stavu. Celý prostor byl následně revitalizován souhrnnou investicí 128 milionů korun obsahující čtyři objekty se zcela odlišným využitím: Kulturně-komunitní centrum, sociální projekt Dům na půli cesty, služebnu Policie ČR a Základní uměleckou školu Klementa Slavického. Soubor staveb dokončený v srpnu 2021 se podařilo realizovat díky dotacím z fondů EU, rozpočtu Hlavního města Prahy a vlastních zdrojů Městské části Praha 16.

Omšelý dům "U Koruny" v roce 1970
Omšelý dům "U Koruny" v roce 1970
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Slavnostní otevření nového víceúčelového komplexu v září 2021
Slavnostní otevření nového víceúčelového komplexu v září 2021

➡ Náměstí Osvoboditelů
Náměstí Osvoboditelů, dříve radotínská náves, prošlo během své existence mnohými změnami. Od dávných dob vedla současným náměstím jediná obchodní cesta mezi Prahou a Německem. Proto byla na návsi i krčma.

Návsí protéká potok, který mnohokrát ohrozil přilehlá obydlí rozvodněním. Teprve regulace provedená v letech 1908-1909 nebezpečí odstranila.

Několik století procházel přes radotínskou náves i náhon na dva mlýny. Prostřední a Dolejší. Protékalo jím mnohem více vody než původním korytem, proto potok místní nazývali Jalovým.

Radotínská náves byla ohraničena grunty a chalupami. Číslování domů bylo zavedeno za Marie Terezie v roce 1770. Před tímto datem se grunty, chalupy i mlýny jmenovaly po někdejším majiteli, i když už usedlost změnila několikrát svého držitele. Radotínská náves byla ve 20. století po rekultivaci nazvaná náměstí. Nejdříve v letech 1928-1952 se jmenovalo Masarykovo podle prvního československého prezidenta. Poté bylo nazváno náměstí Čs. armády (1952-1977). Po připojení k hlavnímu městu bylo přejmenováno na náměstí Osvoboditelů.


Mapa. Do roku 1840 měl Radotín 36 domů. Do roku 1770 to bylo pouze 27 čísel popisných.
Mapa. Do roku 1840 měl Radotín 36 domů. Do roku 1770 to bylo pouze 27 čísel popisných.
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Radotínská náves (1842) 

Náměstí Osvoboditelů číslo popisné 21. Vjezd do bývalé cementárny (dnes městský úřad). Vpředu potok (1905)
Náměstí Osvoboditelů číslo popisné 21. Vjezd do bývalé cementárny (dnes městský úřad). Vpředu potok (1905)
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Náměstí Osvoboditelů (1956)
Náměstí Osvoboditelů (1956)
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Náměstí Osvoboditelů (1985)Náměstí Osvoboditelů (1985)Náměstí Osvoboditelů (1985)Náměstí Osvoboditelů (1985)
Náměstí Osvoboditelů (1985)Pomník na náměstí Osvoboditelů (1985) Náměstí Osvoboditelů (1985)
Náměstí Osvoboditelů (1985)
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Pomník padlých
Uprostřed parku u silnice stojí pomník obětem válek. Památník padlých i zemřelých vojínů ve světové válce byl slavnostně odhalen 2. října 1921 za účasti obecního zastupitelstva, místních spolků a korporací i širší veřejnosti. Na desce jsou vytesaná jména těch zdejších občanů-vojínů, kteří padli anebo zemřeli daleko od domova na bojištích světové války v letech 1914-1918. 

Stará náves u potoka s čerstvě vysázenými jírovci (dnešní světelná křižovatka)
Stará náves u potoka s čerstvě vysázenými jírovci (dnešní světelná křižovatka)
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Odhalení pomníku obětem války v roce 1921
Odhalení pomníku obětem války v roce 1921
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Po druhé světové válce byl rozšířen o pamětní desku jejím obětem, na památku zákeřně usmrceným a také hrdinům padlých v květnových bojích o Radotín. Celkovou rekonstrukcí prošel v roce 2016.

➡ CHKO Český kras

Tabule č. 5: CHKO Český kras
CHKO Český kras

Tabule je majetkem Správy CHKO Český kras
Zveřejněno: 02.09.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1488 x
Vytisknout